Ez a tréning betelt!

Drámaíró workshop a Kovács ikrekkel

„MONDOTTAM EMBER. KÜZDJ - ÉS ÍRJ DRÁMÁT!”

A WORKSHOPRÓL

Érdekel a drámaírás? Van egy ötleted, amit szeretnél színpadra állítani? Elakadtál, és nem tudod, mi lehet a probléma? A tréningünk célja, hogy a résztvevők a drámaírás mélyebb ismeretével térjenek haza, illetve olyan tanácsokkal, amelyek a későbbi tervek megvalósításában is utat mutathatnak.

Fotó: Fattila
A workshop minden nap két részből áll. Az idei program Madách Imre drámája, Az ember tragédiája köré épül. A darab aktualitását jól láttatják az utóbbi évek színházi kezdeményezései, így például a Vörösmarty Színház 2021-es Az ember tragédiája 2.0 című bemutatója, amelyben kortárs szerzők folytatták Madách gondolatmenetét, és írták tovább a művet. A délelőtti foglalkozások az egyes részletek szabad elemzésével telne, sor kerülne például a klasszikus dramaturgiai fogalmak, az expozíció, a konfliktus, a különböző szereptípusok megbeszélésére. A célunk a közös gondolkodás, így természetesen a szekció a résztvevők aktív közreműködésével és az ötleteik, meglátásaik megosztásával valósulna meg. Nagy hangsúlyt fektetnénk a saját tapasztalatokra, ötletekre. Ki miben érzi jelenidejűnek Az ember tragédiáját?

Fotó: K. Takács Márton
A délután az alkotásról szól. A Madách Imre által írt színekből mindenki választ magának egyet, amelynek központi témája megragadja őt. A résztvevő erre az adott témára alkot majd új jeleneteket, 21. századi környezetbe ágyazva, elhagyva a Madách által létrehozott formát és kereteket. Tehát nem Ádám és Éva történetének továbbvitele a cél, hanem egy történet, ami ugyanarra a problémakörre keresi a választ, mint Az ember tragédiájának részlete. Ez a kiindulás számtalan potenciális lehetőséget felvet, az egyiptomi szín egyén-tömeg konfliktusától kezdve az űr individuális magányáig − hosszú a sor. A délutáni foglalkozás zárásaként lehetőség nyílik az addig elkészült szövegek ismertetésére. Az alkotófolyamat során a tréning vezetői mindvégig rendelkezésre állnak, és szívesen segítenek egy-egy felmerülő dilemma megoldásában. Az improvizációs csoporttal való együttműködés teret ad arra, hogy a szerzők előadók tolmácsolásában hallhassák-láthassák viszont a megírt szövegüket. Az utolsó nap délutánján egy húsz perces bemutatóra kerül sor, ahol a kurzus résztvevői rövid részleteket olvashatnak fel a munkájukból.

A TRÉNEREKRŐL

Fotó: K. Takács Márton
A foglalkozásokat a drámaíró-ikerpár, Kovács Dominik és Kovács Viktor tartja, akik jelenleg az ELTE BTK doktoranduszai, a 2021/22-es évadban pedig a Radnóti Színház írórezidencia-programjának résztvevői voltak. Szerzőként több bemutatójuk volt már, Jégtorta című darabjukat német nyelven a zürichi Theater an der Winkelwiese színpadán is játszották.