Ez a tréning betelt!

Ideogrammák – Grotowski workshop a Parastudio alkotóival (részvétel csak védettségi igazolvánnyal)

A tréningről

Figyelem! Ezen a workshopon a részvétel csak védettségi igazolvánnyal lehetséges!
Grotowski egyik állítása szerint a színész munkájának folyamata olyan ideogrammák – hangok és fizikai színházi gesztusok – rendszerére épül, amelyek egyetlen jelben számos asszociációt idéznek elő egy emberi közösség pszichéjében, ezáltal kapcsolatban vannak egy közösség archetípusaival is. Lényegében olyanok, mint az ókori hieroglifák; dekoratív, művészi jelek, mégsem önálló képek, önmagukban nincsen jelentésük, csak egymás mellé helyezve kapnak értelmet. Kombinációikból azonban épp annyira gazdag nyelvi formák születnek meg, mint amilyen gazdag lehet bármely írott vagy beszélt nyelv.
A műhely ilyen ideogrammákat keres a jelentkezők testen és hangon végzett munkájának segítségével, hogy létrejöhessen belőle egy rövid színészi partitúra, mely elemi formában számos képzetet, inspirációt tud előidézni az előadóművészet területein. Jeleken keresztüli közös nyelvalkotás lesz ez a munka, ami egyszerre karcolja majd a mesterségbeli tudás és művészi kifejezésmód határterületeit.

Kinek ajánljuk

A fizikai színház iránt érdeklődőknek, akik szívesen dolgoznak egy test-hang központú folyamatban. A workshophoz nem szükséges énektudás, itt a hangokat nem dallamként, inkább egyfajta artikulációmentes, prózai jellegű kifejezőeszközként lehet értelmezni.
Nem szükséges tehát előzetes technikai tudás a hangképzés, de még csak a mozgás területén sem. A folyamat inkább egy jófajta nyitottságot igényel, hogy új dolgokat merjünk kipróbálni a minél komplexebb színházi kifejezésmódok megismerése érdekében.

A Parastúdió egyesületről:

2014-ben alakult. Inspirálója Jerzy Grotowskinak, a XX. századi színházművészet egyik legjelentősebb rendezőjének színházi antropológiája; az egyesület munkáját elsősorban a ’performer’ mint rituális játékos nyelvének keresése, a lehetséges „színészi” nyelv legkisebb elemeinek kutatása és begyakorlása, valamint a test és a hang rituális alkalmazásának lehetőségei képezik a hagyományos és kortárs európai szimbólumokkal való viszony szerint.


A workshop megalkotója: Liszkai Tamás

Színházi tanulmányokat folytatott Wrocławban Rena Mireckánál és Zygmunt Moliknál, a Teatr Laboratorium egykori színészeinél; Przemysław Błaszczaknál, a Teatr Zar színész-trénerénél; Mario Biagininél, a Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards művészeti igazgatójánál, ill. Jorge Parente-nál, a Zygmunt Molik által kidolgozott parateátrális Voice and Body Worksession trénerénél.

2005 óta tart színházi workshopokat a Parastudio szervezésében. 2010 óta a wrocławi Grotowski Institute Open Research University elnevezésű programjának kutatója.

Társtrénerek: Horváth Fruzsina, Szigeti Bálint és Székhelyi Dániel.